• MFN150909_0295
  • MFN150909_0293
  • MFN150914_0332
  • MFN150914_0329

Sessió de fotos per al Corretapes 2015 a 18 Bars de Sant Celoni

Client: Ajuntament de Sant Celoni