Realització de la sessió de fotografia de producte per a l’empresa Additius Santa Maria.